Musisz uaktualnić Flash Playera.
Musisz uaktualnić Flash Playera.tel./fax:
0 61 848 62 65
tel./fax:
0 61 848 62 56

e-mail:
mkbon@mkbon.com.pl
e-mail:
mkbon@mkbon.neostrada.pl
Zapraszamy: poniedziałek - wtorek 8:00-17:00 środa - piątek 8:00 - 16:00  
Oferta:
Zarządzanie i administrowanie        nieruchomościami
Doradztwo
Oferty nieruchomości
strona główna / oferta / zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Pewność, zaufanie i zadowolenie - przede wszystkim.

Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami w sposób, który zapewni ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie, a w szczególności:

W zakresie eksploatacji m.in.:
 • negocjujemy i zawieramy umowy na dostawę świadczeń i usług, oraz kontrolujemy ich realizację,
 • negocjujemy i zawieramy umowy ubezpieczeniowe oraz prowadzimy sprawy związane z wypłatą odszkodowań,
 • kontrolujemy prawidłowość użytkowania nieruchomości,
 • gromadzimy, przechowujemy i aktualizujemy dokumentację związaną z użytkowaniem nieruchomości, a także instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • wykonujemy obowiązki wynikające z zawartych umów ciążących na właścicielach,
 • reprezentujemy właścicieli przed osobami prawnymi, fizycznymi, bankami i urzędami.
W zakresie gospodarki zasobami m.in.:
 • zawieramy w imieniu właścicieli umowy na korzystanie z nieruchomości, na warunkach i z osobami zaakceptowanymi przez właścicieli,
 • wypowiadamy w imieniu właścicieli umowy na korzystanie z nieruchomości i dostarczamy je użytkownikom,
 • poszukujemy potencjalnych klientów,
 • opracowujemy plany remontów i modernizacji.
W zakresie opłat z tytułu korzystania z nieruchomości m.in.:
 • obliczamy, pobieramy, rozliczamy czynsze i inne opłaty za zajmowanie lokali, oraz powiadamiamy o ich zmianach,
 • prowadzimy indywidualne rozliczenia użytkowników nieruchomości,
 • sporządzamy, doręczamy najemcom i użytkownikom nieruchomości faktury VAT, rachunki, naliczenia, w terminach wynikających z umów,
 • kontrolujemy terminowość wpłat, a w przypadku opóźnień naliczamy ustawowe bądź umowne odsetki za zwłokę,
 • przygotowujemy niezbędną dokumentację do dochodzenia roszczeń z tytułu zajmowania nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania windykacyjne.
W zakresie obowiązków technicznych m.in.:
 • zlecamy przeglądy techniczne budynków zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego oraz na tej podstawie określamy niezbędny zakres prac, który winien być wykonany dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i instalacji,
 • prowadzimy dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i dozoru technicznego,
 • dokonujemy kontroli technicznej budynków oraz wykonujemy bieżącą konserwację i naprawy,
 • negocjujemy i zawieramy umowy na prace remontowe, konserwacyjne, serwisowe, usuwanie awarii i ich skutków,
 • natychmiast podejmujemy niezbędne działania zabezpieczające w przypadku wystąpienia awarii lub stanów zagrożenia,
 • prowadzimy i nadzorujemy prace remontowe i konserwacyjne, usuwanie awarii i ich skutków,
 • egzekwujemy prawa gwarancyjne.
W zakresie obsługi finansowej m.in.:
 • prowadzimy księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • rozliczamy każdą nieruchomość poprzez odrębny rachunek bankowy,
 • prowadzimy indywidualne rozliczenia właścicieli z urzędami skarbowymi,
 • sporządzamy różnego rodzaju raporty finansowe według ustalonych wzorów,
 • odbieramy, weryfikujemy i regulujemy płatności za faktury VAT, rachunki za dostarczone media, wykonane usługi,
 • regulujemy podatki i inne opłaty publiczno-prawne,
 • przygotowujemy materiały i dokumenty na zebrania oraz je obsługujemy,
 • przygotowujemy i doręczamy książeczki wpłat dla użytkowników nieruchomości,
 • sporządzamy plany finansowe i sprawozdania z ich realizacji.
W zakresie obsługi prawnej m.in.:
 • regulujemy stan prawny nieruchomości,
 • reprezentujemy właścicieli przed sądami, urzędami i innymi instytucjami,
 • udzielamy porad prawnych.


M&K BON Biuro Obsługi Nieruchomości s.c. - Pewność, zaufanie i zadowolenie - to nas wyróżnia.
strona główna | firma | oferta | strefa mieszkańców | kontakt
Realizacja: Dpl Agency